תפריט האתר
עגלת הקניות

מדיניות החזרות וביטול עסקה

החזרה/ביטול עסקה

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו.

הנך רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק"). ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות שיחה ל - חברת א.משי תעשיות בע"מ בעל פה בטלפון 03-9512017, בכתב בדואר רשום לכתובת רח' שמעון הבורסקאי 8, אזור התעשייה בת ים או דרך האתר בעמוד "צור קשר"- למען שירות יעיל יותר נבקש כי תפנו באמצעות המייל.

• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

לקוח אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

 ביטול/החזרת המוצרים ייעשו בהתאם לחוק ובכפוף לכך שהמוצרים נרכשו באמצעות אתר של החברה בלבד.

במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי שילוח) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם. 

במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוח באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח, יתקבל זיכוי מלא. למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע"י הלקוח לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל. 


מקרים בהם לא תתאפשר החזרת המוצר:

במידה והלקוח השתמש במוצר 

במידה והלקוח פתח את אריזתו המקורית של המוצר

ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם הרוכש למוצר - או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח כולל דמי האספקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הסחורה מאת הלקוח. לרוכש לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר ע"י החברה.   

במקרה בו תהא חס וחלילה תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא ללקוח שום טענה מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה.

במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי שהלקוח מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.